5 opvallende inzichten uit de Bijbel over geld

Elske Lindeman
3 min leestijd
Bijbelse wijsheid over geld!

In de Bijbel staan veel wijsheden over belangrijke onderwerpen. Een van die onderwerpen is geld. Geld kan rijkdom geven, maar kan ook veel stuk maken. Lees hier vijf opvallende inzichten uit de Bijbel over geld.

1. Laat geld niet je leven beheersen

‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten (Hebreeën 13:15).’’ Het lijkt soms alsof de wereld draait om geld, en dat kan al snel je leven beheersen. Maar als christenen mogen we alles aan God toevertrouwen, ook financiële zorgen of onze gedachten dat we niet genoeg hebben.

2. Geven maakt gelukkiger

Ik heb u steeds laten zien dat wij, door zó te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Here Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen.’ (Handelingen 20:35, Het Boek).

3. Eer God met je rijkdom

In Spreuken 3:9 staat: ‘Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst.’ Hoe zou je dat kunnen doen, God kunnen eren? Een heel simpel voorbeeld: door anderen te helpen. Door degenen die honger hebben, eten te geven, vreemdelingen gastvrij te verwelkomen en ga zo maar door. Hoe zou jij God eren met je rijkdom?

4. Rijkdom op de aarde zal verdwijnen

Jezus sprak duidelijke taal over rijkdom op aarde. Rijkdom op aarde is tijdelijke rijkdom, dat blijft niet voor eeuwig bestaan. We horen soms verhalen van mensen die alles wat ze bezitten verliezen. In de Bijbel staat dat het belangrijk is om ‘hemelse schatten’ te verzamelen. Jezus zegt dat heel mooi in Matteüs 6:21: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’

5. Zou je alles opgeven om Jezus te volgen?

Jezus zegt in de Bijbel (Lucas 16:13): ‘Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ Mammon is een Syrisch woord voor geld of rijkdom. Jezus bedoelde daarmee dat je niet de ‘geldgod’ lief kunt hebben als je Hem wilt volgen. Wat zou jij opgeven om Jezus te volgen?

Vind een Alpha bij jou in de buurt!