Waarom vieren christenen het avondmaal?

Elske Lindeman
2 min leestijd

Als je christen wordt, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je leert God kennen, je leert bidden en je gaat de Bijbel lezen. Het avondmaal is ook iets dat bij het christendom hoort.

Jezus startte daar zo’n tweeduizend jaar geleden mee. Nu komen christenen nog steeds regelmatig bij elkaar om samen het avondmaal te vieren. Om te begrijpen waarom christenen dat doen, moeten we weer even terug naar het begin.

Avondmaal met de discipelen

Voordat Jezus stierf aan het kruis, hield Hij met zijn discipelen het avondmaal. Hier liet Hij ze eigenlijk al zien wat er ging gebeuren. Jezus zou namelijk zijn leven geven, zodat Gods liefde voor de wereld zichtbaar zou worden. Hij zou de zonden (alle foute dingen) van de mensheid op zich nemen, zodat iedereen die dat gelooft opnieuw mag beginnen.

Het nieuwe verbond

Tijdens het avondmaal deed Jezus het volgende (Lukas 22:19-20):

En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

Betekenis van het lijden

Lees het rustig nog een keer, want wat Jezus zegt is best bijzonder. Hij vergelijkt het brood en de wijn met zijn lichaam en bloed. Hij wil zijn discipelen laten zien dat Hij uit liefde zijn leven voor ons wil geven. In de Bijbeltekst heb je gelezen dat Jezus zijn discipelen vraagt het avondmaal telkens opnieuw te houden om hem te gedenken. Jezus wilde dat zijn discipelen de betekenis van zijn lijden zouden gaan begrijpen en niet zouden vergeten.

Herinnering  

Daarom herdenken christenen nu nog steeds dat Jezus voor hen persoonlijk redding bracht, nieuw leven, door samen het brood te eten en de wijn te drinken. Ze laten dan zien dat ze geloven in het offer dat Jezus bracht en in Gods belofte, het nieuwe verbond waarover Jezus sprak. Zo zullen we altijd blijven herinneren wat Jezus heeft gedaan.

Vind een Alpha bij jou in de buurt!