Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe kunnen drie personen nou ook één zijn?

Wat is de drie-eenheid?

Je hebt het woord misschien al vaker voorbij horen komen: drie-eenheid. Het is een begrip waar we in het christendom niet omheen kunnen, maar het is zeker niet het makkelijkste onderwerp om uit te leggen.  

Toch gaan we een poging wagen. Het woord drie-eenheid klinkt namelijk lekker vaag. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Het gaat over God en de ‘veelkleurigheid’ waarmee Hij zich aan ons laat zien. We kennen God als één God, maar tegelijkertijd als drie personen. Die drie personen noemen we God de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Ook al komt het woord drie-eenheid niet in de Bijbel voor, toch herkennen we deze drie namen uit de Bijbel. En wees niet bang, er komen nog een aantal voorbeelden aan uit de Bijbel waarin je de drie-eenheid terug kunt zien.

Het ‘goddelijke’ plaatje

Het kan lastig zijn om een plaatje erbij te vormen. Want hoe kan iets één en ook drie zijn? Er zijn verschillende vergelijkingen door mensen bedacht, bijvoorbeeld van water dat verschillende vormen aanneemt. Water kan ijs zijn in de winter, of stoom in een sauna, maar ook gewoon water als je de kraan opendraait. IJs noemen we ijs, maar het blijft natuurlijk water. Het is goed om erbij te zeggen dat geen een vergelijking honderd procent past binnen het ‘goddelijke’ plaatje. Het kan wel helpen om het een beetje meer te snappen.

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken'

Eigenschappen van de drie-eenheid

Het mooie is ook dat de Vader, Zoon en Heilige Geest allemaal personen zijn met eigen eigenschappen. De Vader is onze schepper die voor ons zorgt. Jezus (de Zoon) kwam naar de aarde om met ons te zijn en als Redder voor onze zonden. En als laatste de Heilige Geest die in de harten van gelovigen woont en ook degene is die ons helpt om een mooier en ‘heiliger’ mens te worden. We mogen een stukje van God in ons ervaren door de Heilige Geest die ons wil helpen en leiden.

De naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest

Nu wil je natuurlijk weten waar we God als meer dan één persoon terugzien in de Bijbel. Al in het allereerste Bijbelboek, tijdens het scheppingsverhaal, zei God in meervoudsvorm: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken (…)’ (Genesis 1:26). Dan komt het punt dat Jezus, Gods Zoon, naar de aarde komt. Johannes de Doper krijgt de opdracht om Jezus onder te dompelen (te dopen) in de rivier de Jordaan. Er staat in de Bijbel dat de Geest van God in de vorm van een duif op hem neerdaalde en dat uit de hemel een stem klinkt: ‘dit is Mijn geliefde Zoon’, de stem van de Vader (Matteüs 3:16-17). Uiteindelijk benoemt Jezus zelf de drie-eenheid. In de Bijbel roept Hij op om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28:19).

Deze blog is geschreven door Elske (24 jaar). Meer blogs lezen van Elske? Klik dan hier!

Vind een Alpha bij jou in de buurt!