Geneest God ook nu nog?

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Deze tekst komt uit de Bijbel, Filippenzen 4:6-7. Toen ik een jaar of twintig was kreeg ik een vorm van zware epilepsie. Dit had een grote impact op mijn leven.

Iedere dag stond ik op met zorgen over hoe de dag zou verlopen. Ik had angst om een aanval te krijgen en voelde onzekerheid over hoe ik hiermee om moest gaan. Ik slikte medicatie die vervelende bijwerkingen gaf. Mijn gevoel werd afgevlakt en ik was vaak suf en moe. Toch waren deze medicijnen mijn houvast. De epilepsie en de zorgen die het me bracht ontnamen me een stuk vreugde in mijn leven. Alle leuke dingen die ik deed waren opeens beladen en moeilijker.

Genezing

In de Bijbel wordt vaak gesproken over hoe Jezus of zijn discipelen mensen genezen. Ik vond deze verhalen altijd fascinerend en mooi en zonder twijfel heb ik altijd geloofd dat deze verhalen waar zijn. Maar in de tijd dat ik epilepsie had vroeg ik me af of genezing ook vandaag de dag voor mij waarheid zou kunnen zijn.

Jaren na mijn eerste aanval zat ik in een kerkdienst en werd er een oproep gedaan voor mensen die gebed nodig hadden voor genezing. Ik voelde me aangesproken, want net voor de dienst begon, had ik in gedachten nog een gesprek met God waarin ik Hem vroeg of ik genezing zou kunnen ontvangen. En nog geen vijf minuten later werd deze onverwachte oproep gedaan. Ik werd zenuwachtig en terwijl er verschillende mensen naar voren gingen om voor zich te laten bidden sloeg ik het aanbod af. Dat durfde ik niet, ik kon het niet, het leek me zo spannend. Ik had geen idee wat er zou gaan gebeuren en mijn wantrouwen won het van geloof.

Gebed

Na de dienst voelde ik me verslagen en alleen. Ik twijfelde even diep, maar ik trok uiteindelijk de stoute schoenen aan en besloot om toch gebed te vragen voor genezing van mijn epilepsie. Na de dienst werd er voor mij gebeden. In volle rust waren de woorden van gebed krachtig en doeltreffend. De angst, zorgen en wantrouwen vervaagden in mijn hart en in plaats daarvan kwam er een deken van rust, vrede en geloof over mij. Vanaf dat moment wist ik dat mijn epilepsie was genezen en werd er een diep vertrouwen in mij verankerd zodat ik niet meer bang hoefde te zijn. Vol ontzag dank ik God voor dit wonder van nu alweer zeven jaar geleden.

Vrede

God geneest ook vandaag de dag nog. In de gebroken wereld waarin we nu leven zijn er veel mensen met ernstige ziektes. Op de weg van lijden belooft God in het hier en nu Zijn vrede te geven. Alleen die vrede is krachtiger en meer troostvol dan het lijden dat ons treft. De Bijbel zelf zegt al dat Gods vrede ons verstand te boven gaat.

Het klopt dat die rust in tijden van ziekte zo moeilijk voor te stellen is, want het lijden kan soms zo schrijnend zijn. Hier gaat God ook niet aan voorbij, maar juist in de meest schrijnende situaties geeft Gods vrede een toekomstperspectief. In de toekomst zal God ons helemaal vrij maken van al het lijden en alle ziektes. Verlangend mogen we uitkijken naar die dag en gelovend mogen wij bidden voor genezing van ziektes op dit moment en dankbaar mogen we ten allen tijde Zijn vrede verwachten, iedere dag opnieuw.

Wil je meer weten over genezing en het christelijk geloof? Volg dan een Alpha bij jou in de buurt!

Foto: Unsplash.com


Auteur: Myrthe Clemencia, dertiger en gelukkig getrouwd. Ik ben freelance bruidsfotograaf en daarnaast ben ik autismehulpverlener in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik hou van creativiteit, warmte en mensen om mij heen. In mijn blogs neem ik je schrijvend mee in mijn wereld waarin God de onuitputtelijke bron van leven, liefde en passie is.

Meer over dit onderwerp lezen?