Waar is God in dit alles?

We horen de verschrikkelijke verhalen van bootvluchtelingen die verdronken in de Middellandse Zee steeds vaker. Op zoek naar een hoopvolle toekomst, lieten 350.000 migranten hun huis achter in 2016. De hoop op een beter leven in Europa gloorde. Maar deze glorieuze tocht eindigt voor veel in een nachtmerrie.

Van de grote groep vluchtelingen, hebben 5000 de overkant nooit gered. Zij zijn verdronken en ten prooi gevallen aan de zee.

Waar is God in dit alles?

Er kwam bij dit vreselijke nieuws een vraag bij mij op, ‘waar is God in dit alles?’ Hierover nadenkend, stuitte ik op bovenstaande foto. Een beeld van Jezus op de bodem van de zee. Hoe lang zou Jezus al zo staan met open armen? Een blik gericht naar omhoog. ‘Il Cristo degli Abissi’ heet dit beeld. De Christus van de afgrond. Het is een kunstproject, maar je zou je kunnen voorstellen dat het beeld na een schipbreuk gezonken is en op de bodem van de zee is terechtgekomen. Net als de schipbreukelingen. Jezus zakte mee, Hij verdronk mee.

Bodem van de zee

Misschien symbolisch, maar deze wetenschap geeft mij troost. Zoals Jezus op de bodem van deze oceaan terecht is gekomen, mag ik geloven dat Jezus mee verdronk met de vluchtelingen in de Middellandse Zee. In de diepste zeeën is Jezus aanwezig. ‘Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan’ schrijft David in een van zijn liedjes (Psalm 139). ‘Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar’.

Jezus werd mens

Wat heeft dat ons te zeggen? We kunnen niet diep genoeg zinken of Jezus zal ons opvangen. Hoe dat kan? Omdat Jezus mens werd. Hij bleef niet vanuit de hemel toekijken, maar werd in alles gelijk. Geboren in armoede en op de vlucht geslagen. Meerdere moordpogingen overleefde Hij. Zijn broers verklaarden Hem voor gek en zijn beste vrienden lieten Hem in de steek. Jezus werd slachtoffer van een samenzwering en oneerlijke rechtspraak. Uiteindelijk stierf Hij aan het kruis.

De anticlimax die zijn weerga niet kent

Maar gelukkig is dit niet het einde van het verhaal. Er komt een anticlimax die zijn weerga niet kent. Jezus stond op uit de dood en daardoor rekende Hij af met alle ellende die we als mensen kunnen meemaken. Dieper dan de dood kon Jezus niet zinken. Een grotere overwinning kon niet worden behaald. Het is zoals Reinier Sonneveld in zijn boek de ‘Stilte van God’ zegt:

Jezus is altijd onder je. Hij is al op de bodem. Lager dan Hem kun je niet zinken.
Jezus’ gebaar van wanhoop is ook een gebaar van vangen. Alsof er iets van boven nadert en Hij wacht.
Er zullen dagen komen dat je steeds dieper wegzakt en denkt dat er geen einde is.
Maar Christus is altijd onder je, Hij wacht, Hij vangt je op.

Heb jij ook vragen over God? Wil je die graag met anderen delen? Doe dan een Alpha bij jou in de buurt.

 


Auteur: Leenard Kanselaar, twintiger, studeerde in 2013 af aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en is jongerenwerker.

Meer over dit onderwerp lezen?