Het laatste avondmaal door de ogen van Leonardo Da Vinci

Elske Lindeman
6 min leestijd
Wat gebeurt er in het schilderij?

In de Bijbel staat dat Jezus het laatste avondmaal hield met zijn discipelen, vlak voor hij stierf aan het kruis. De wereldberoemde schilder Leonardo Da Vinci maakte in de 15e eeuw een schilderij van deze scene: Het laatste avondmaal. Ontdek een stukje van het verhaal.

Uiteenlopende reacties

In het schilderij zie je de uiteenlopende reacties van de discipelen van Jezus. Hij vertelde op dat moment dat een van hen Hem zou gaan verraden. (Want ja, Judas zou Jezus hierna gaan overleveren aan de Romeinen.) De uitspraak van Jezus moet voor een hoop opschudding en vragen gezorgd hebben!

Fluisterende Petrus en Johannes

De discipel Petrus fluistert op het schilderij in het oor van de jongste discipel Johannes. Vermoedelijk doet hij dit om uit te zoeken wie Jezus zou bedoelen. Johannes wordt vaak geschetst als de zachtmoedige discipel. Daarom denken mensen wel eens dat de figuur op het schilderij Maria Magdalena is in plaats van Johannes.

Twee reikende handen

Je ziet in het schilderij dat er twee handen naar hetzelfde bord reiken: de hand van Judas en de hand van Jezus. Want Jezus zei: “Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren” (Matteüs 26:23). In zijn andere hand houdt Judas een zakje zilver vast, dat staat in het teken van de beloning die hij krijgt voor het verraden van Jezus.

Wat vieren ze eigenlijk?

De Pesachmaaltijd verwijst naar het laatste diner wat de Israëlieten aten voordat ze uit Egypte trokken. De Israëlieten waren namelijk slaven in Egypte, God stelde een leider aan om het volk uit de slavernij te bevrijden en stuurde Mozes!

De Israëlieten werden uit het land geleid, door de rode zee, richting de vrijheid! Om dit te herdenken vieren de joden ieder het Pesachfeest waarbij ze deze maaltijd eten. Zo zouden ze nooit vergeten wat God voor het volk had gedaan! Ieder gerecht symboliseert een herinnering aan de tijd in Egypte en de uittocht.

Wil je ‘m een keer in het echt zien? De muurschildering is te zien in het klooster Santa Maria Delle Grazie in Milaan.

Deze blog is geschreven door Elske (24 jaar). Meer blogs lezen van Elske? Klik dan hier!

Vind een Alpha bij jou in de buurt!