Goede Vrijdag: de koning aan een kruis

Uit recent onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders vindt dat koning Willem-Alexander het in zijn eerste jaar als koning goed heeft gedaan. Hij is benaderbaar en Nederlanders waarderen het enthousiasme van onze koning en zijn vrouw bij grote sportevenementen.

Met dit in zijn achterhoofd kan koning Willem-Alexander met een gerust hart Koningsdag vieren. Hij zal bejubeld worden. Velen zullen onze koning bewonderen en een glimp van hem willen opvangen.

Koningsdag in Jezus’ tijd

Hoe zou zo’n Koningsdag er in Jezus’ tijd uit hebben gezien? Een terechte vraag lijkt mij. De opiniepeilers van die tijd zouden weleens hetzelfde kunnen concluderen als anno nu. Jezus is benaderbaar, inspireert en doet veel goeds. Dan breekt Jezus’ Koningsdag aan. Rijdend op een ezel komt hij het machtsbolwerk Jeruzalem binnen. Hij wordt toegejuicht. Een koning als Jezus willen de mensen wel! ‘Hosanna, geprezen zij de Zoon van God’, scandeert de menigte. Want met Jezus als koning zien ze het wel zitten. Hij zal hen eindelijk bevrijden van die verschrikkelijke Romeinen.

‘Hang deze koning aan een kruis’

Of toch niet… Nog geen week later hangt deze Koning aan een kruis. Jezus koningschap is tegengevallen. De menigte is teleurgesteld. ‘Hang hem aan een kruis’, komt uit de mond van de mensen die een week eerder deze koning nog toejuichten. Daar hangt Hij dan. Vastgespijkerd aan het kruis. Zijn aanklacht: ‘Jezus, koning van de Joden.’

Ja, bijzondere dingen doet Jezus. Hij inspireert. Er zijn mensen genezen. Maar nu is hij gearresteerd. Nu hangt Hij aan een kruis. Opeens wordt het duidelijk. Deze Jezus kan geen koning zijn. Een koning die zich zomaar laat arresteren? Een koning die zijn vrienden oproept om geen geweld te gebruiken? Een koning die zich in elkaar laat slaan? Een koning die zich aan een kruis laat nagelen? Deze koning willen de Joden en Romeinen niet. Deze koning stelt niets voor. Een stumperd. Een mislukkeling. Zeker geen Koning, Verlosser of Zoon van God, zoals Hij zichzelf omschreef.

Goede Vrijdag: een koning die sterft voor zijn onderdanen

Jezus wordt tot de grond toe afgebroken. Hij wordt helemaal kapot gemaakt. Hij is een Koning die Zichzelf naar de slachtbank leidt. Waarom? Omdat Hij een hart voor mensen heeft. Omdat Hij wist dat Hij zijn leven moest verliezen om ons voor zich te kunnen winnen. Het lijden en sterven van Jezus heeft nut. Het zorgt ervoor dat de kloof tussen God en mens wordt overbrugd. Voor het mislukken van de hele mensheid, wordt één persoon geslachtofferd. Jezus.

Hij laat zich gevangen nemen, zodat wij vrijuit gaan. Jezus wordt slachtoffer van oneerlijke rechtspraak, zodat wij door God worden vrijgesproken. Jezus laat zich kruisigen om de aanklacht, opstand tegen God, te verscheuren. Jezus wordt door God in de steek gelaten, zodat wij nooit meer door God alleen worden gelaten. Alleen dankzij Goede Vrijdag, de dag van zijn dood, en Pasen, zijn opstanding, kan Jezus Koning worden.

Wil jij zo’n koning als Jezus?

Met koning Willem Alexander zal het zo’n vaart niet lopen. Mensen zullen na koningsdag hem nog steeds als koning willen. Ze zullen hem niet vermoorden. Maar onze koning kan niet in de schaduw staan van Koning Jezus. Deze Jezus wil Koning worden in jouw leven. De grote vraag is, wil jij zo’n koning als Jezus?

Wil jij meer weten over deze Koning? Volg dan een Alpha bij jou in de buurt!

 


Auteur: Leenard Kanselaar is in augustus 2013 afgestudeerd aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de Christelijke Hogeschool in Ede en als jongerenwerker bij Youth for Christ aan de slag gegaan. Daarnaast is Leenard als vrijwilliger betrokken bij het campingevangelisatieproject Dabar.

Meer over dit onderwerp lezen?